ARTICLE
Paano Gumawa ng Resume?
by Jessica Balagtas
Nagbabalak man na magpalit ng career o fresh graduate o kaya ay huminto ka sa pag-aaral, isa lamang ang rason at dahilan kung bakit ninais mong pumunta rito ­­­­– ang makahanap at makapasok sa isang trabaho. Kasabay ng ninanais ay ang pangangailangan na malaman kung paano gumawa ng resume at mga tips upang magkaroon ng magandang resume.

Ang resume ay ang nagsisilbing "key piece" sa iyong pag-aapply ng trabaho. Narito ang paraan kung paano mo ito magagawa ng tama.

  • Tinitignan lamang ng mga employers ang resume sa loob ng anim o pitong segundo. Kaya nararapat na gawin itong makabuluhan at nakakabighani sa iyong employers.
  • Nararapat na klaro, maiksi, ginawa para sa mismong trabahong ninanais mag-apply ang resume.

Ang resume ang pinaka importanteng dokumentong ipapasa mo sa iyong paghahanap ng trabaho. Ito ang una sa linya sa iyong lakbay sa paghahanap ng trabaho kaya ito rin ang unang pagkakataon na maipresenta mo ang iyong sarili sa mga potential employers. Ang pagkakaroon ng isang malinis at maayos na pagkakagawang resume ang magsisilbing lamang mo sa kapwa aplikante. Ngunit kapag hindi naman maayos ang pagkakagawa, ito rin ang unang makakaalis ng oportunidad upang mapili ka sa posisyon. Walang standard sa paggawa ng resume. Malaya kang gawin ang ninanais dahil isa rin ito sa paraan upang malaman ng employer ang iyong creativity.

Tips Para Mag Stand-Out Ang Resume
Isa sa hamon sa paggawa ng resume ay kung paano mo maipresenta ang iyong sarili at lahat ng karanasan at kuwalipikasyon mo sa isang pahina lamang. Ngunit mayroong mga paraan upang maisama ang lahat ng importanteng impormasyon ng hindi lumalagpas sa nararapat na bilang ng pahina. Upang makapasok sa pakikipanayam o interview, naglatag kami ng mga tips upang makagawa ng malinis at maayos na resume.
1. Panatilihing maikli at direkta sa punto ang resume.

Ang pinaka unang rule sa paggawa ng resume ay ang panatilihing maikli at direkta sa punto. Ang general rule ay dapat hindi lumalagpas sa isang pahina lamang maliban na sa kung may magandang rason ka upang magdagdag ng pahina, kagaya na lamang ng mga extensive career o kung marami kang highly applicable experiences.

Ang pinaka mabisang paraan upang mapanatiling maikli ang resume ang ang pagsali sa mga recent at relevant experiences. Piliing ilagay sa resume ang mga experiences sa nakalipas na 10 hanggang 15 taon.

Ang paglagay ng mga work experiences na hindi related sa linya ng inaaplyan na trabaho ay maaring makapag liban sa iyong oportunidad upang mapili. Ang paglagay ng mga hindi related na work experiences ay maaring magdulot upang magmukhang busy ang resume at makapaliban sa atensyon sa iyong kuwalipikason.

Nararapat na maikli, direkta sa punto ang klaro ang resume na isusumiti.
2. Gumawa at gumamit ng orihinal na resume template.

Ang pagkakaroon ng originality ang nakaka-attract sa mga employers. Mas nabibigyang halaga ang pagkakaroon ng originality sa iyong paraan ng paggawa ng resume. Malaking tulong at gabay ang professional resume templates na maari mong makita online ngunit mas ikino-konsidera talaga ng mga hiring managers o employers ang mga sariling gawang resume. Ito ang top strategy upang magkaroon ng malaking pagkakataon na makapasok sa trabaho.

Siguraduhing naka format o nakaayos ang iyong resume sa paraan na mas madaling makita ang iyong mga kuwalipikasyon.

Kapag ginagawa ang resume, parating isipin at siguraduhin na naipresenta mo sa lohikal na ayos ang mga impormasyon tungkol sayo. Kadalasang binabasa ng mga hiring managers o employers ang resume mula sa pinaka taas hanggang sa huling salitang inilagay mo, ngunit malimitang hindi nila tinatapos ito kaya ilagay sa pinaka taas ang mga impormasyong mas may malaking ambag sa posisyong gusto mong mag apply.
3. Highlight karanasan at may kaugnayang kasanayan.

Ang paggamit ng iisang resume sa iba't ibang posisyon or trabaho na ninanais mong mag apply ay hindi magandang diskarte. Ang resume na isusumiti mo ay nararapat na nakaayon depende sa kung ano ang tiyak na posisyon o trabahong ninanais mong makapasok. Siguraduhing naisali mo ang iyong mga kasanayan, karanasan at kuwalipikasyon na direktang applicable sa trabahong nais mong makuha.

Pumili ng mga posisyon of karanasan na pinaka nagpapakita ng iyong kakayanan at kasanayan na kailangan sa posisyon na gusto. Mas may halaga sa mga employers ang iyong karanasan na may kinalaman sa posisyon na gusto mo mag apply.

Sa pagkakataong wala ka amang karanasan sa trabbahong ninanais mong mag apply, gumawa ng paraan upang maipresenta mo ang iyong sarili sa malikhaing paraan. Maari mong ilagay ang mga kasanayan na mayroon ka na may malaking kontribusyon sa organisasyon o proyekto mo noong nakaraan.
4. Mag-isip ng lagpas sa iyong kakayanan.

Kadalasan sa mga employers ay hindi lamang ang listahan ng mga trabaho mo ang gusting malaman. Gusto rin nilang makakita ng kongkretong halimbawa ng iyong mga accomplishments na nagpapakita kun paano ka magkakaroon ng impact sa posisyong gusto mong magkaroon.

Importante rin ang iyong mga kakayanan at kasanayan kaya huwag itong kalimutang ilagay. Ang mga hard-skills (technical skills, computer skills, etc.), soft skills (work ethic, reliability) at emotional intelligence ay may malaking impact din sa iyong pag-apply at job description.
Parating isipin na walang madali o mabilis na paggawa ng epektibong resume. Kailangan mong pag-isipan ng maayos at mabuti kung ano ang sasabihin at isasali mo sa iyong resume na isusumite. Dapat mo ring ikonsidera kung ano ang maaring sabihin ng iyong employer o hiring manager. Ang resume ay hindi lamang resume, nagsisilbi rin itong marketing document mo para sa iyong sarili. Dahil dito, nararapat lamang na ang resume ay makabuluhan at makatulong upang matandaan ka at mairekomenda.

#FastTip
Alam nyo ba na may libreng resume builder sa FastJobs?
Do You Want To Learn More?
Hear about the latest tips and tricks in your career - job hunting, resumes and more! And no spam, of course.
© 2022. FastJobs Philippines Inc. All rights reserved.

For more information you can contact us at customercare@fastjobs.ph

Made on
Tilda