ARTICLE
Mga Kinakailangan sa Pag-apply ng Trabaho
By: Jessica Balagtas
Ayon sa ulat noong Enero 2022 ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng 1.77 milyon o kabuuang 43.02 milyon ang bilang ng mga manggagawang Pilipino sa unang buwan ng taong ito kung saan 57% ng mga manggagawa ang bahagi ng mga industriya ng Professional Service.

Sa wakas ay sisimulan mo na ang iyong karera ngunit bago ka pumasok sa trabaho, kailangan mong maunawaan na mayroon kang mga kinakailangang dokumento bago ang trabaho upang paghahanda para sa iyong pagtatrabaho. ay ang NBI Clearance Certificate, TIN Number, Pre-Employment Medical Exam, PhilHealth ID, SSS ID, Pag-Ibig ID, Birth Certificate, at Diploma at Transcript of Records at panghuli, Resume. Nandito Ang Mga Requirements Ayon Sa Mga Experts Sa FastJobs:
1. NBI Clearance Certificate

Ang National Bureau of Investigation (NBI) Clearance Certificates ay sumasalamin kung ang isang indibidwal ay may rekord ng krimen sa Pilipinas. Humihingi ang mga kumpanya ng mga naturang kinakailangan bago ang pagtatrabaho upang matiyak na ang mga kandidato para sa trabaho ay hindi nasangkot sa anumang mga kasong kriminal.

Upang makakuha ng dokumentong ito, pumunta sa iyong pinakamalapit na opisina ng NBI. Magdala ng dalawang valid government-issued ID at ipakita ang iyong Barangay Certificate.

Para magparehistro online para sa NBI Clearance Certificate, pumunta sa NBI Clearance site https://clearance.nbi.gov.ph/ at mag-sign up gamit ang iyong email at punan ang application form. Kapag tapos na, i-click ang "apply for clearance". Pagkatapos, i-click ang button na "I agree" para kumpirmahin ang iyong mga detalye. Dadalhin ka sa pahina kung saan pipili ka ng NBI branch na malapit sa iyo para mai-schedule mo ang iyong pick-up date at oras. Pagkatapos nito, magpapatuloy ka sa opsyon sa pagbabayad upang matupad ang isa sa iyong mga kinakailangan bago ang trabaho.

2. TIN Number

Ayon sa PWC, isa sa pinakamalaking network ng mga propesyonal na serbisyo sa mundo, ang "Tax Identification Number (TIN) ay isang siyam na digit na numero na itinalaga ng Bureau of Internal Revenue (BIR) (kasama ang tatlong-digit na code ng sangay, kung naaangkop ) sa mga indibidwal at korporasyon na nagbabayad ng buwis para sa pagkilala, pagsubaybay, at pag-iingat ng mga layunin.

Upang makuha ang iyong TIN, isa sa iyong mga kinakailangan bago ang trabaho, kailangan mong punan ang BIR Form 1902. Pagkatapos, kailangan mong magdala ng anumang valid identification card na nagpapakita ng iyong pangalan, address, petsa ng kapanganakan, at lagda. Kung ikaw ay isang babaeng may asawa, dalhin ang iyong kontrata sa kasal.

Pumunta sa website ng BIR eReg para kunin ang iyong TIN online. Pagkatapos, maingat na kumpletuhin at isumite ang online na form. Siguraduhing hintayin ang mensahe ng kumpirmasyon ng BIR.

3. Pre-employment Medical Exam

Ang isang pre-employment medical exam ay isa rin sa mga kinakailangan bago ang trabaho. Ito ay upang suriin ang mga manggagawa para matiyak na ligtas at malayo sa panganib ang mga ito. Higit sa lahat, upang limitahan ang kanilang trabaho na naaayon sa kanilang kakayahan na magsagawa ng trabaho nang ligtas at epektibo.

Upang maisagawa ang medikal na pagsusulit bago ang trabaho, karaniwang naghihintay ang mga manggagawa para sa payo ng organisasyon. Ang kumpanya ang nagbibigay ng mga ganitong uri ng mga kinakailangan bago ang trabaho sa kanilang mga empleyado. Bibigyan nila ang mga indibidwal ng checklist ng mga pagsusulit na kailangan nilang punan. Pagkatapos, kumpletuhin nila ang mga pangangailangan sa isang doktor.
4. PhilHealth ID

Ang Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) ay isang organisasyon na nagpapatupad ng National Health Insurance Program para sa mga Pilipino. Ang pagiging miyembro ng PhilHealth ay tumitiyak na ikaw ay mapoprotektahan ng mga komprehensibong benepisyo na nagbibigay ng tulong pinansyal at makagamit ng abot-kayang serbisyong pangkalusugan.

Para magparehistro para sa isa sa mga kinakailangan bago ang trabaho, punan ang dalawang kopya ng PhilHealth Member Registration Form (PMRF). Pagkatapos, isumite ito sa alinmang PhilHealth Express outlet o Local Health Insurance Offices sa buong bansa. Huwag kalimutang magdala ng dalawang valid ID o photocopy ng iyong birth certificate. Pagkatapos nito, hintayin ang iyong Member Data Record (MDR) at ang iyong Philhealth ID card.
5. SSS ID / UMID (Pinag-isang Multi-Purpose ID)

Ang SSS ay isang social insurance program. Ang layunin nito ay protektahan ang mga miyembro at benepisyaryo nito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng benepisyong pang maternity, sa pagkakasakit, pang-kapansanan, pagreretiro,
kamatayan, at mga benepisyo sa libing. Bawat buwan, ang iyong kumpanya ay magbabawas ng maliit na porsyento mula sa iyong suweldo bilang iyong kontribusyon sa SSS. Ang ID ay isa sa iyong mga kinakailangan bago ang pagtatrabaho.

Para sa isang personal na aplikasyon, dapat mong kumpletuhin ang SS Form E-1 (Personal Record). Pagkatapos, isumite ito kasama ng orihinal o sertipikadong tunay na kopya at photocopy ng anumang pangunahin o dalawang pangalawang dokumento na naglalaman ng iyong larawan at petsa ng kapanganakan.

Kung gusto mong mag-apply online, pumunta sa https://www.sss.gov.ph/ at i-click ang "apply for an SS Number Online" na buton. Matapos magawa at suriin ang lahat ng kinakailangang bahagi, i-click ang "Apply for an SS Number Online". Kasunod nito, makakatanggap ka ng email na kumpirmasyon kasama ang likhang SS Number, isang kopya ng SS Number Slip, at karagdagang mga tagubilin sa aplikasyon. I-print ang ePersonal Record Form ng SSS Number Issuance System, SS Number Slip, at SS Number Application Confirmation email. Panghuli, pumunta sa iyong pinakamalapit na sangay ng SSS at isumite ang iyong mga naka-print na tala kasama ang kinakailangang dokumentasyon.
6. Pag-Ibig Identity Document (ID)

Ang Pag-Ibig Fund ay isa sa mga pre-employment requirements na tumutugon sa isyu ng affordable home financing para sa mga Pilipino. Bukod sa housing loan, maaaring samantalahin ng mga miyembro ang iba't ibang benipisyo ng Pag-IBIG, kabilang ang calamity at multi-purpose loan, provident benefits, at death benefits. Bilang bahagi ng iyong kontribusyon sa Pag-Ibig, isang maliit na bayad ang ibabawas sa iyong suweldo bawat buwan.

Upang maging miyembro ng Pag-Ibig online, isa sa iyong pre-employment requirements, bisitahin ang Pag-IBIG website sa www.pagibigfund.gov.ph. Piliin ang "E-services." Sa susunod na pahina, i-click ang "Pagpaparehistro ng Membership." Punan ang iyong pangalan at petsa ng kapanganakan upang matiyak na wala ka pang account sa ahensya. Panghuli, kumpletuhin ang iyong application form at i-click ang isumite.

Punan ng tama ang iyong "Member's Data Form" mula sa Pag-Ibig website kung ikaw ay walk-in applicant. Pagkatapos, i-deliver ito sa Pag-Ibig member services branch. Panghuli, tandaan na magdala ng wastong pagkakakilanlan upang matupad ang iyong mga kinakailangan bago ang pagtatrabaho.
7. Birth Certificate

Ang Birth Certificate ay isang legal na dokumento na nagpapatunay sa kapanganakan ng isang bata. Ito ay isang opisyal na form na naglalaman ng impormasyon tungkol sa petsa ng kapanganakan at lokasyon ng isang tao. Gayundin, kasama rito ang kanyang pangalan, kasarian, pangalan ng ina, at (karaniwang) pangalan ng ama. Ang terminong "sertipiko ng kapanganakan" ay maaaring tumukoy sa parehong orihinal na dokumento at isang sertipikadong tunay na kopya o representasyon ng orihinal na talaan ng dokumento ng kapanganakan. Kinakailangan ito ng mga kumpanya bilang isang mahalagang kinakailangan bago ang pagtatrabaho.

Para humiling online para sa iyong birth certificate at maihatid ito sa iyong tahanan, pumunta sa https://psahelpline.ph/ at i-click ang "order now".

Kung gusto mong mag walk-in at kunin ang iyong birth certificate, isa sa iyong pre-employment requirements, pumunta sa alinmang sangay ng PSA sa Pilipinas. Kumuha ng numero ng pila, punan ang application form, pumila, at magbayad ng mga bayarin.


8. Diploma at Transcript of Records (TOR)

Ang diploma ay isa sa mga kinakailangan bago ang pagtatrabaho na inisyu ng isang institusyong pang-edukasyon upang ipakita na ang isang mag-aaral ay nakatapos ng kurso ng pag-aaral. Sa kabilang banda, ang isang transcript ay katibayan ng edukasyon. Naglalaman ito ng isang detalyadong tala ng lahat ng mga paksang pinag-aralan ng indibidwal, kasama ang mga marka sa anyo ng mga marka o mga marka na itinalaga ng institusyon ng pag-aaral.

Karaniwang ipinapadala ng iyong institusyon ang iyong diploma at transcript ng mga talaan sa pamamagitan ng email pagkatapos ng graduation. Kung gusto mong i-access ang iyong mga kinakailangan bago ang trabaho online, hanapin ang mga ito sa iyong email address na ibinigay ng paaralan. Sa kabilang banda, meron ding mga institusyon na hindi sa online ipinapadala ang mga ito kaya kinakailangan na ikaw mismo ang pumunta para makuha mo ang iyong diploma at Transcript of Records (TOR).
8. Resume

Ang resume (o "CV" sa labas ng US) ay isang pormal na dokumento na nagbibigay ng pangkalahatang-ideya ng iyong mga propesyonal na kwalipikasyon, kabilang ang iyong nauugnay na karanasan sa trabaho, mga kasanayan, edukasyon, at mga kapansin-pansing tagumpay. Karaniwang ipinares sa isang cover letter, ang isang resume ay tumutulong sa iyo na ipakita ang iyong mga kakayahan at kumbinsihin ang mga tagapag-empleyo na ikaw ay kwalipikado at maaaring tanggapin sa posisyon.

Kung ikaw ay nag-a-apply para sa trabaho, isa sa pinaka importanteng dokumento ang resume upang maisaalang-alang ka para sa posisyon.

Ang magandang bagay dito ay nag-aalok ang FastJobs ng mga libreng resume builder na malaking tulong sa lahat ng gustong gumawa ng resume. Sa pamamagitan nito, magiging mas madali ang magkaroon ng magandang resume dahil nagbibigay ang FastJobs ng gabay kung paano gumawa ng epektibo at maigising resume.
Tandaan na lahat ng nakatala sa artikulo na ito ay ang mga karaniwang kinakailangan na hihilingin ng isang kumpanya mula sa isang aplikante na isumite upang makakuha ng trabaho. Gayunpaman, hindi lahat ng kumpanya ay may parehong mga kinakailangan maliban sa mga pangunahing tulad ng Pre-Employment Medical Exam at ang Resume.

Kailangan mo pa ring suriin kung ano ang hinihiling sa iyo ng iyong kumpanya upang ikaw ay matanggap sa posisyong ina-applyan mo.

#FastTip
Handa Na Ba Makahanap Ng Trabaho?
Do You Want To Learn More?
Hear about the latest tips and tricks in your career - job hunting, resumes and more! And no spam, of course.
© 2022. FastJobs Philippines Inc. All rights reserved.

For more information you can contact us at customercare@fastjobs.ph

Made on
Tilda